Eigen materiaal

Speech één jarig bestaan 10 maart 2014

Goedemiddag allemaal van harte welkom!

Fijn dat u hier vanmiddag wilt zijn om deze bijzondere dag met ons te vieren.;  Welkom wethouder mevrouw Dalgliesh en  welkom aan de aanwezige ambtenaren van Stadsdeel zuidoost:  o.a. Mildred Alexander, Sadhana Behari

Reden van ons samenzijn

Stichting Congada bestaat nu één jaar…..Onze doelen: Mobiliseren, binden en verbinden van de chronisch zieke vrouw en vrouwen met overgewicht, zodat zij weer zelfverzekerd, zelfredzaam en zelfstandig in de maatschappij komen te staan is ruimschoots gelukt. Ruim 70 vrouwen hebben zich het afgelopen jaar bij ons aangemeld.

Een korte terugblik op 2013

Wij hebben samen heel veel gedaan: Vooral in contact blijven met elkaar vond ik persoonlijk heel belangrijk.

Ik noem een paar hoogte punten:

• De Moederdag Special hier in de Nachtegaal

• De 10 kilometer Vechtloop in Weesp waarbij vele van ons  vleugels kregen omdat wij dat vooraf nooit voor mogelijk

hadden gehouden.

• Onze 8 daagse trainingskamp in Biddinghuizen waarbij wij de  knop voorgoed hebben omgezet. Bewust zijn van gezond eten en bewegen wat dat met je lichaam doet. Het samen doen.

• De verschillende workshops en kennismaken met elkaar.

• De opening van onze eigen mini private gym in NoLimit.

• Al met al hebben wij vele activiteiten georganiseerd.

• En niet te vergeten de goede samenwerking met de  wijkverpleegkundigen van de Zichtbare Schakel Cordaan.

Chronisch ziek zijn en het hebben van overgewicht.

Wij hebben geprobeerd dit op de kaart te zetten. Via de radio en  zelfs een televisie reportage van AT5 met Frank Awick. De huisartsen van de Gazo hebben ook een artikel over ons  geschreven in hun blad en die is in heel  Zuidoost verspreidt.

– Wij vallen niet meer tussen wal en schip

– Wij staan niet meer naast de maatschappij maar er middenin.

Stichting Congada

Samen met elkaar en met professionals zijn wij op zoek gegaan  naar de mogelijkheden die er nog zijn voor ons. Wij kunnen met  trots terugkijken op een succesvol jaar. Natuurlijk kan het beter, daar zullen wij ook heel hard aan werken. De juiste ingrediënten hebben wij al en dat zijn: Motivatie – Inzet – Discipline en doorzettingsvermogen. Voor 2014 kunt u een kijkje nemen in ons  jaarverslag en het boekje die liggen ook voor u klaar. Wij hebben heel veel geleerd en goed kunnen netwerken. Aan mijzelf en vele andere dames kunt u zien dat het concept werkt.

Structureel je eet- en leefpatroon veranderen

Ik ben zelf 18 kg kwijtgeraakt in dat jaar en ben na 8 jaar van mijn diabetes medicijnen af sinds vorige week. Ik heb de kar getrokken maar ik  heb het niet alleen gedaan. Ik voel mij enorm gesteund door het  bestuur en de vele vrijwilligers. Hartelijk dank hiervoor.

Wij zijn niet op zoek naar de vrouw die boven de 100 kg weegt en zegt ik zit lekker in mijn vel. Wij respecteren haar, maar Stichting  Congada is op zoek naar de vrouw die zegt genoeg is genoeg. Ik ga  verantwoordelijkheid nemen over mijn eigen gezondheid. De vrouwdie niet passief maar actief met ons wil meedoen en vooral met ons Twee weken geleden hebben wij werkbezoek gehad van enkele  participatie medewerkers uit Delft. Die zijn zeer enthousiast over ons concept en zullen dit jaar nog een soortgelijk project uitvoeren Voor u staat een super gemotiveerde voorzitter met heel veel  inspiratie. Ik bruis van energie en ik ben klaar voor een tweede jaar Stichting Congada.
Ter Afsluiting

Er wordt een  boekje aagenboden aan de wethouder:Stichting congada.

Ik wens u een fijne  voortzetting van de avond en nogmaals dank voor uw komst. Er is voor u gekookt wij hopen dat het zal smaken. Eet smakelijk straks.  Er is ook een informatie tafel met foto’s en veel meer over ons in de Entree.  Neem daar gerust een kijkje sommige exemplaren mag u meenemen.

Advertisement
Eigen materiaal

Vooruitblik 2014

De bestaande beweegactiviteiten Fit-walk, Dansen, Cardio Fitness en Gymnastiek zoveel mogelijk continueren.

Om gehoord te worden en informatie te delen zijn de Soos, het Spreekuur en de Workshops nodig.

Vanaf eind maart gaan wij extra trainen om mee te kunnen doen aan de VECHTLOOP eind juni.

Nieuw zullen zijn:

  • Sociale vaardigheid- en Communicatie trainingen
  • Reanimatie en EHBO cursussen
  • Lezingen

Een eigen bijdrage voor de verschillende activiteiten blijven en zullen misschien zelf verhoogd worden! Wij zijn het jaar 2014 immers zonder budget gestart, terwijl de meeste activiteiten gewoon door zijn gegaan. Mocht het dit jaar niet lukken om steun te krijgen dan zijn wij genoodzaakt te stoppen. Dat zou voor zowel de Stichting als de dames heel jammer zijn. Maar wij moeten realistisch blijven en kunnen de activiteiten niet blijven voortzetten zonder enige steun van derden.

Een financiële bijdrage van het Stadsdeel zullen wij zeker appreciëren. Af en toe een donatie van derden blijft nodig!

Vanaf 1 februari vragen wij bij elke nieuwe aanmelding € 10,00 inschrijfgeld, daarmee hopen wij een kleine buffer op te bouwen.

 

Ook in 2014 staat een goede gezondheid voorop daarom hopen wij zonder al teveel problemen het project Samen werken aan een gezonde leefstijl uit te kunnen voeren.

Misschien ook weer een kookproject maar dat hangt van de medewerking van het Stadsdeel af.

 

Eigen materiaal

Terugblik op 2013

Voor Stichting Congada was het jaar 2013 een enerverend jaar. Direct na de oprichting op 8 maart 2013 was het doel: Mobiliseren, Binden en Verbinden van chronisch zieke vrouwen en vrouwen die kampen met overgewicht.

Wij begonnen op 1 april direct met een groot aantal verschillende activiteiten die gericht waren op bewegen, ontmoeten en grip krijgen opde eigen gezondheid. Informatie delen met elkaar, bevorderen van de sociale cohesie en voorkomen van sociaal isolement. Wandelen, fietsen, dansen waren de belangrijkste activiteiten daarnaast was er ook ruimte om in gesprek te gaan met elkaar. De inloopsoos, spreekuur, workshops en ontmoetingsdagen waren daar onderdeel van. Dit alles konden wij aanbieden binnen de 2 projecten (Samen koken Samen eten en Vrouwen en Gezondheid) in opdracht van het Stadsdeel Dienst Wonen, Zorg en Samenleven.

De aanmeldingen stroomden binnen en vele vrouwen hadden interesse in wat wij te bieden hadden. Middels flyers, mond tot mond, informatie op social media bereikten wij de vrouwen.

Wij hebben een groot aantal aanmeldingen gehad ruim 70 vrouwen hebben zich aangemeld. Met de grote groei kwamen ook de problemen, het project was immers bedoeld voor 25 tot 35 vrouwen. Voor sommige vrouwen was dit toch niet de organisatie die bij hun wensen paste. De zoektocht naar vrijwilligers ter ondersteuning en vooral op zoek gaan naar financiële ondersteuning was voor ons de grote uitdaging. Om de kosten te drukken hebben wij helaas ons kantoor op de eerste etage in NoLimit per 1 december 2013 moeten sluiten.

Het heft in eigen handen nemen vraagt nogal wat van de vrouwen. Motivatie, Inzet, Discipline en Doorzettingsvermogen zijn nou net niet zomaar de eigenschappen die men uit een blik trekt. De veranderingen die de vrouwen doormaakten was niet altijd gemakkelijk. Verandering van levensstijl is een grote opgave. Aan het begin van het jaar heeft iedereen goede voornemens die al snel weer wegebben. Met het samen doen hopen wij de vrouwen bij elkaar te houden.

Als voorzitter die zelf aan een aantal chronische aandoeningen en overgewicht lijdt, heb ik vooral meegedaan om ook de pijn en frustraties van de vrouwen te voelen, ze te motiveren en zelf het goede voorbeeld te geven.

De hoogte punten van 2013 waren:

  • Moederdag Special
  • 10 kilometer Vechtloop in Weesp
  • 8 daagse trainingskamp Waterparc Veluwemeer te Biddinghuizen – Flevoland
  • Verschillende ontmoetingsavonden ter kennismaking met de dames van de andere groepen en de Supermarkt rondleidingen (etiketten lezen)
  • Opening van onze eigen Congada mini private gym in Nolimit
  • Afsluiting van het activiteitenjaar in de Nachtegaal

Al met al was het een mooi en productief jaar!